کارشناس هواشناسی با اشاره به افزایش بی‌سابقه دمای هوا در کشور، اهواز را گرم‌ترین شهر ایران اعلام کرد. به گزارش خبر نگار رمز پرس از  ایلنا، فریبا گودرزی افزود: اهواز بابیشتر بخوانید »