در گزارشی از رمز پرس بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، حدود ۲۶ درصد از جمعیت کشور در روستا‌ها زندگی می‌کنند. حدود نیمی از این روستائیان، به آب سالم وبیشتر بخوانید »