نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: گفتار درمانی و وعده های تو خالی دردی از دردهای مردم خوزستان را درمان نمی کند. آقای روحانی ۸ سال به مردم خوزستانبیشتر بخوانید »