ایران، جزیره ثبات در منطقه پرتلاطم خاورمیانه رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: با برخورد دوگانه نسبت به گروه‌های تروریستی نمی‌توان مدعی رابطه‌ای احترام‌آمیز با ملت ایران شد. به گزارشبیشتر بخوانید »