معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: نرخ بیکاری در ۱۳ استان کشور کاهش یافته است. به گزارش رمزپرس به نقل از ایسنا، بابک دین پرست در جلسه شورای اداری لرستان، اظهاربیشتر بخوانید »