معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: اقدامات ارتش جمهوری اسلامی در زمینه بهداشتی و آبرسانی در استان سیستان و بلوچستان موجب رضایت مردم شد. به گزارش خبرنگار سیاسی رمز پرس ازبیشتر بخوانید »