سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان گفت: روابط ایران و جمهوری آذربایجان تا  حدی مستحکم است که محافل بیگانه نمی توانند خللی به روابط دو کشور وارد کنند. بهبیشتر بخوانید »