مرد شماره یک جهان در مرحله یک چهارم نهایی برابر سم کری شکست خورد و از این رقابت ها کنار رفت. به گزارش رمزپرس به نقل از ایسنا، دیدار هایبیشتر بخوانید »