به گزارش رمز پرس نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران اعلام کرد که واشنگتن حاضر به لغو همه تحریم‌های خود علیه ایران نیست و تنها تحریم‌هایی را لغو خواهدبیشتر بخوانید »