​ صفحه جعلی که اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را به ابزاری برای کلاهبرداری از کاربران ایرانی تبدیل کرده است. طرحی که قرار است از کاربران فضای مجازی صیانت کند، آنها رابیشتر بخوانید »