کوبا اعلام کرد که ایران هفته آینده اولین کشوری خواهد بود که واکسن کوبایی ضد کرونا را در خارج از این کشور تولید می کند. به گزارش روز پنجشنبه رمزبیشتر بخوانید »