تیم اقتصادی دولت سهم کدام گروه می‌شود؟ در آستانه چینش کابینه دوازدهم گروه‌های سیاسی و بعضا نخبگان پیشنهاداتی را درباره گزینه‌های نهایی تیم اقتصادی دولت دوازدهم مطرح می‌کنند. گاهی بابیشتر بخوانید »