۰۳:۵۰–۰۳ تير ۱۴۰۰ ۷۷۹۸۷۸۴ بررسی صورت‌های مالی یک بانک خصوصی نشان از زیان‌های انباشته فراوان در آن است که نشان دهنده عدم نظارت از سوی بانک مرکزی است. به گزارشبیشتر بخوانید »