به گزارش رمز پرس به نقل از  الیار عاصمی‌زاده ـ ربیس شواری هماهنگی سازمان‌های غیردولتی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ، می‌گوید: حریم منظری مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلیبیشتر بخوانید »