به گفته سخنگوی سابق پنتاگون، کاخ سفید ترامپ اعلام روزانه آمار سربازان ضربه مغزی شده آمریکایی را با تلاش خود برای ناموفق جلوه دادن حمله موشکی ایران به عین الاسدبیشتر بخوانید »