بازنشستگان خواستار تصویب دائمی شدن همسان‌سازی قبل از رای اعتماد به کابینه شدند. به گزارش خبرنگار رمز پرس از ایلنا، بازنشستگان خطاب به نمایندگان مجلس اعلام کردند: باید دائمی شدنبیشتر بخوانید »