رونمایی از اولین داروی گیاهی درمان آلزایمر جهان/مقام نخست گروه پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی با انجام تحقیقاتی ۱۳ ساله و با مشارکت یک تیم ۸ نفرهبیشتر بخوانید »