پیام  تسلیت و دستور رئیس‌جمهور در پی درگذشت خبرنگاران ایسنا و ایرنا در پی واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران و جان باختن دو تن از خبرنگاران خبرگزاری‌های ایسنا و ایرنا، رئیس‌جمهور ضمنبیشتر بخوانید »