مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به راه‌اندازی بیش از ۴۰ روز بازار و شب بازار در مناطق ۲۲گانه پایتخت گفت: برنامه‌های مختلف و تسهیلات خوبیبیشتر بخوانید »