علائم اساسی این سویه دلتا یلدریم می‌گوید: به نظر می‌رسد از دست دادن حس بویایی و چشایی در این گونه جدید کمتر شایع باشد و سردرد، گلودرد، آبریزش بینی و تب ازبیشتر بخوانید »