با ورود ترامپ،  از “آری مذاکره – نه به تحریم” تغییر مسیر داد به “نه به مذاکره – آری به تحریم”. به گزارش رمز پرس از عصرایران؛ رضا غبیشاوی –بیشتر بخوانید »