کره شمالی: امیدهای مسؤولان آمریکایی برای ازسرگیری سریع مذاکرات ردکرد وزیر خارجه کره شمالی بار رد امیدهای مسؤولان آمریکایی برای ازسرگیری سریع مذاکرات اعلام کرد، کشورش حتی در فکر ازسرگیریبیشتر بخوانید »