به گفته او، چینی ها، یک ویلای سه طبقه سفید رنگ را به بازداشتگاه سری و غیرقانونی در دبی تبدیل کرده اند. آسوشیتدپرس در گزارشی به نقل از یک شهروندبیشتر بخوانید »