حدود ۱۲ انبار قدیمی و کوچک کیف و کفش در محدوده خیابان جمهوری تهران در آتش سوخت. رمز پرس: سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران ساعت وقوعبیشتر بخوانید »