سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در «کویته» پاکستان و دستیار ویژه نخست وزیر این کشور بر تعهد یکدیگر برای توسعه مناسبات تجاری و فرهنگی به ویژه میان استان‌های همجوار مرزی دوبیشتر بخوانید »