بر اثر سقوط یک دستگاه مینی‌بوس به دره در جاده کامیاران به پالنگان ۱۶ نفر کشته شدند. رمز پرس: مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: بربیشتر بخوانید »