به گزارش رمز پرس آقای وزیر بهداشت، پس از انتشار خبر نبود تخت خالی در بیمارستان‌های سیستان‌وبلوچستان و زاهدان  و عدم رسیدگی مناسب به بیماران مبتلا به کرونادلتا، اینک پسبیشتر بخوانید »