فرماندار ایرانشهر گفت: بارندگی شدید شب گذشته در ایرانشهر به حدود ۱۰۰۰ واحد مسکونی این شهرستان خسارت زد. به گزارش رمزپرس به نقل از ایسنا، داودی در شورای مدیریت بحرانبیشتر بخوانید »