رمز پرس : مهدی قلعه نوی رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان مسیر مهمی برای ارتقا و پیشرفت اقتصادیبیشتر بخوانید »