بازدید مدیرعامل و اعضا محترم هیات مدیره هلدینگ صنایع عمومی تامین از شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس خردادماه ۱۴۰۰ در گزارشی از رمز پرس دکتر نجفی مدیرعامل و نایب رئیسبیشتر بخوانید »