دبیر و سخنگوی منتخبان شورای پنجم از تعویق ۲ هفته‌ای آغاز فرآیند انتخاب شهردار مشهد خبر داد. به گزارش رمزپرس به نقل از ایسنا، محمدرضا حیدری در خصوص فرآیند بررسیبیشتر بخوانید »