سخنگوی شورای نگهبان گفت:اگرچه در قانون انتخابات ریاست جمهوری ما حکمی را برای بیان دلایل (عدم احراز صلاحیت) نداریم سخنگوی شورای نگهبان . هفته گذشته ۴ نفر را دعوت کردمبیشتر بخوانید »