با پایان ششمین روز طرح «تابستانه کتاب ۱۴۰۰»، ۴۱۷ هزار و ۷۳۶ نسخه کتاب در کتابفروشی‌های عضو طرح به ارزش بیش از ۲۴ میلیارد تومان در سراسر کشور به فروشبیشتر بخوانید »