به گزارش رمز پرس به نوشته سایت کمیسیون ملی یونسکو _ ایران، ایران نیز در فهرست میراث جهانی یونسکو (میراث فرهنگی ملموس) ۲۲ مورد ثبت‌شده دارد از جمله: چغازنبیلبیشتر بخوانید »