به گزارش رمز پرس به نقل از آذر فخری ،دلایل مختلفی از سوی تحلیلگران و فعالان اقتصادی برای افزایش قیمت مسکن ارائه شده، بر اساس این تحلیل‌ها عوامل اقتصادی کهبیشتر بخوانید »