وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت تضمینی محصولات کشاورزی استراتژیک را برای نخستین بار قبل از آغاز سال زراعی اعلام کردیم. به گزارش رمز پرس از ایرنا، سید جواد ساداتی نژادبیشتر بخوانید »