رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: امروز زمان فرافکنی مشکلات، متهم کردن یکدیگر و تنزل سطح نگاه کارشناسی به مسائل جناحی گذشته است. به گزارش رمز پرس رییس شورای اسلامیبیشتر بخوانید »