توضیحات ظریف درباره عبارت “عدم اجرای جدی برجام” وزیر امور خارجه کشورمان در توضیحات خود درباره نقض صریح برجام گفت: در این توافق عبارت عدم اجرای جدی برجام وجود داردبیشتر بخوانید »