به گزارش رمز پرس : مرکز مدیریت راه‌های کشور از افزایش ۲.۵ درصدی تردد در محورهای برون شهری و ترافیک سنگین در محور کرج – قزوین با وجود شیوع کرونابیشتر بخوانید »