مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نشست با کانون های بازنشستگی سراسر کشور با اشاره به ضرورت کاهش مراجعه حضوری بازنشستگان به مراکز تابعه گفت: در تصمیم‌گیری برای صندوق به “آیندگان”بیشتر بخوانید »