به گزارش رمز پرس مسلم اکبری نیا  دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه تربیت مدرس امروز سه شنبه ۲۹ تیرماه بر اثر ابتلا به بیماری کرونا درگذشت. این استاد فقید دانشگاه ازبیشتر بخوانید »