جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز (جمعه) اعلام کرد که پاسخ مقاومت فلسطین به هرگونه تجاوزگری جدید صهیونیست به نوار غزه غافلگیرکننده خواهد بود. به گزارش رمز پرس از ایرنابیشتر بخوانید »