به گزارش رمز پرس از دلایل   مهاجرت به شمال  علت اول به افزایش تمایل ساکنان شهرهای بزرگ به زندگی در شرایط مطلوب آب‌وهوایی شهرهای شمالی و محیط سبز و طبیعیبیشتر بخوانید »