به گزارش رمز برخی می‌گویند حکومت نظامی میانمار از شیوع کرونا در مناطقی از این کشور که شهروندان آن دشمنی بیشتری با حاکمیت فعلی دارند خوشحالند.شهروندان برخلاف قوانین محدود کنندهبیشتر بخوانید »