قیمت خرید هر دلار ۲ هزار و ۹۴۳ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۷ هزار و ۵۷۱ تومان بود. قیمت فروش یورو در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه امروز بابیشتر بخوانید »