رئیس‌جمهور منتخب چگونه می‌تواند نقدینگی را به تولید ببرد؟   به گزارش رمز پرس رئیس‌جمهور منتخب راهکار تزریق نقدینگی به تولید را در پرجاذبه کردن فعالیت‌های اقتصادی و بی‌جاذبه کردن فعالیت‌های غیر مولدبیشتر بخوانید »