ولایتی: روی حمایت چین از سوریه حساب می‌کنیم/نماینده چین در امور سوریه: مخالف تجزیه سوریه هستیم رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ایران روی حمایت بین‌المللی چینبیشتر بخوانید »