وقتی از خرید روزانه می‌آییم، هیچ ایرادی ندارد اگر مقداری میوه را جدا کنیم و به آن‌ها بدهیم. به ویژه به نگهبان‌هایی که دم در داخل باجه ساعت‌های طولانی مجبورندبیشتر بخوانید »