در نیوزیلند از فوریه سال جاری میلادی (۶ ماه گذشته) هیچ موردی از ابتلا به کرونا کشف نشده است و این کشور با بستن مرزهایش به روی جامعه جهانی، بهبیشتر بخوانید »