وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تکلیف ماندنم در دولت دوازدهم و حضورم به عنوان وزیر تا دو، سه هفته دیگر مشخص خواهد شد. به گزارش رمزپرس ،حسن قاضی‌زادهبیشتر بخوانید »